Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
17/09/2004
I. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно работата на Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - гр. Добрич.
2. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно състоянието на свиневъдството в България.
3. Питане от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ и ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно фуражния баланс на страната.
4. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно обезпечеността на пролетната кампания със семена, царевица и слънчоглед.
5. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изменения в Устройствения правилник на Националния център за аграрни науки.
6. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ и ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно воденето на преговорите по Глава "Земеделие".
7. Актуален въпрос от н.п. МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ и БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз в частта за фитосанитарните и ветеринарни изисквания от Глава 7 "Земеделие".


II. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно договорените позиции по глава "Образование" от преговорите на България с Европейския съюз.
2. Питане от н.п. ОГНЯН СТЕФАНОВ САПАРЕВ относно договорените позиции по глава "Наука" от преговорите за присъединяването на Република България към Европейския съюз.
3. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно дистанционно обучение, извършвано от Шуменския университет "Епископ Константин Преславски".
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно участие на Министерството на образованието и науката в дружество "Академика сий палас".
5. Питане от н.п. ДОНКА СТЕФАНОВА ДОНЧЕВА относно осигуряване на нормални условия за провеждане на учебен процес през 2004/2005 година.
6. Актуален въпрос от н.п. ДОНКА СТЕФАНОВА ДОНЧЕВА относно преодоляване на неграмотността и ограничаване отпадащите от обучение, подлежащи на задължително образование ученици, до 16 г.
7. Питане от н.п. АТАНАСКА МИХАЙЛОВА ТЕНЕВА - ГАНЕВА и СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно политиката на Министерството на образованието и науката за развитието на образованието в малките общини.
8. Актуален въпрос от н.п. ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА, ЗЛАТКА ДИМИТРОВА БОБЕВА и СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно възстановяване на законността на органите за управление в университет "Проф. Д-р Асен Златаров"-Бургас.
9. Актуален въпрос от н.п. КЛАРА ПЕТКОВА ПЕТРОВА относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз по Глава 12 "Образование и обучение".
10. Питане от н.п. ЕЛКА ПАНЧОВА АНАСТАСОВА относно проведените конкурси за началници на инспекторати и последвалите назначения, в т.ч. в Регионалните инспекторати по образование-Кюстендил.
11. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно неизпълнение на условията по договори между частното дружество "Краун хотелс" ЕООД и Министерството на образованието и науката.
12. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно проведените конкурси за началници на регионалните инспекторати по образование.
13. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно уволнението на Красимир Коев - началник на Регионален инспекторат по образованието - гр. Силистра.
14. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно тематичното съдържание, перспективите за развитие и осигуряване на средства за ремонт на Национален Детски комплекс - с. Ковачевци, Пернишка област.
15. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно резултатите от конкурс за Началник на Регионален инспекторат по образованието-Перник, проведен през 2004 г..
16. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно дейността на министъра на образованието и науката по отношение проведените конкурси за назначаване на началници на регионалните инспекторати по образованието.
17. Питане от н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно информация за преговорна глава №18 "Образование и обучение".
18. Питане от н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно ангажиментите, поети от България в сферата на професионалното образование по глава 18 от преговорите с ЕС.


III. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА, ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ и ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ относно намеренията на Министерството на труда и социалната политика за промени в Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения.
2. Актуален въпрос от н.п. НЕДЯЛКО ИВАНОВ КАЛЪЧЕВ относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз по Глава 13 "Социална политика и заетост".
3. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно изпълнението на поетите ангажименти в преговорите с Европейския съюз по глава 13-а "Социална политика и заетост".
4. Актуален въпрос от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно груби нарушения, допуснати от чиновници в Министерството на труда и социалната политика при провеждането на конкурс за директор на Дирекция бюро по труда в гр. Исперих, област Разград, довели до опорочаване на резултатите от самия конкурс.
5. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно мерките на Министерството на труда и социалната политика и на Държавната агенция за закрила на детето, взети в изпълнение на Закона за закрила на детето по отношение просещи, проституиращи и бездомни деца.
6. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно изпълнението на програмата "От социални помощи към заетост".


IV. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно политиката на Министерство на околната среда и водите по отношение на складираните негодни за употреба пестициди.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно финансиране на реконструкцията и разширението на пречиствателната станция "Равда".
3. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ и, ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ относно периодичните обгазявания на жителите от Старозагорска област.
4. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно опазване на дюните в м. Аркутино - община Приморско.
5. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно поетите ангажименти от българското правителство към Европейския съюз 22 "Околна среда" за изпълнение на Директива 91/271 на Европейския съюз относно гражданските пречиствателни станции за отпадни води.
6. Актуален въпрос от н.п. МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ относно екологичната криза в село Ахелой.
7. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно изграждането на ново сметище в гр. Перник, кв. Тева и спазването на екологичните норми и изисквания.


V. Филиз Хюсменова, министър без портфейл ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно строеж на Център за настаняване на бежанци на територията на с. Бусманци, район "Искър", гр. София.


VI. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно отказа на министъра да приложи Решение на Централната комисия по лицензиране към Министерството на младежта и спорта за отнемане лиценза на Българската голф асоциация и предложението на същата комисия за издаване на лиценз на Федерацията по голф.
2. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно получаване на подаръци с висока стойност - лек автомобил "Ягуар".
3. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно подарък за рождения ден на министъра на младежта и спорта.


VII. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно готовността на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за зимния период.
2. Питане от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно изпълнението на ПМС № 185/28.07.2004.
3. Питане от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ и БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно политиката на Правителството и Министерството на регионалното развитие и благоустройството срещу неправомерното застрояване върху терени, изключителна държавна собственост.
4. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно работата на Дирекцията за национален строителен контрол.


VIII. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно изпълнение на договора за доставка на технологично оборудване за новия център на управление на въздушното движение в София.
2. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно право на ползване на релационни цени, с намаление за отиване и връщане, валидни за пътуване с бърз влак по определени маршрути.
3. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно контрола върху маршрутните таксита в големите градове.
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно финансирането на проект "Реконструкция, развитие и разширение на Летище - София".
5. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата.
6. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно преструктурирането на НК "Железопътна инфраструктура" и мястото на ПЕПЖИ - Враца.
7. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно влизането в сила на ново жп разписание.
8. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно авария на експресен влак "Чайка" в района на гара Карлово.
9. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно ангажиментите на България пред Европейския съюз по отношение на старите автомобили.
10. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ и БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно политиката на Правителството по отношение на Ръководството за въздушно движение.
11. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно сроковете за проектиране и строителство на Дунав мост-2 при Видин-Калафат.
12. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно хода на изграждането на новия терминал и писта на летище "София" и съобразяването им с новите изисквания за сигурност след атентатите от 11 септември 2001 г.
13. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изискванията за работа с електронните документи в Министерство на транспорта и съобщенията.


IX. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно проблем в отношенията между "Българска роза - 16" ООД - Казанлък, и "Държавна лаборатория българска роза" ЕООД.


X. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ, ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ и НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ относно изпълнение на Актуализираната национална стратегия за противодействие срещу тежките криминални прояви и мерките за гарантиране на сигурността и спокойствието на българските граждани.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Лъчезар Тошев;
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Лидия Шулева - на актуален въпрос от народния представител Юлияна Дончева и на актуален въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Юруков и Александър Арабаджиев;
- министърът на вътрешните работи Георги Петканов- на актуален въпрос от народните представители Иван Костов и Екатерина Михайлова;
- министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев - на актуален въпрос с писмен отговор от народните представители Емилия Масларова, Йордан Димов и Димитър Димитров.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието на народните представители от заседанието, се отлагат отговорите на:
- питане от народния представител Кина Андреева към министъра на образованието и науката Игор Дамянов;
- питане от народния представител Кина Андреева към министъра на правосъдието Антон Станков;
- актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков към министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме;
- два актуални въпроса от народния представител Теодора Константинова към министъра на образованието и науката Игор Дамянов;
- актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков към министъра на образованието и науката Игор Дамянов;
- питане от народния представител Панайот Ляков към министъра на труда и социалната политика Христина Христова;
- актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков към министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова;
- два актуални въпроса от народния представител Радослав Илиевски към министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме.
Поради отсъствие от страната, в заседанито за парламентарен контрол не може да участва министърът на външните работи Соломон Паси.
Поради годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на финансите Милен Велчев и министърът на здравеопазването Славчо Богоев.
Общ брой: 15 ( писмени: 8 , устни: 7 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 9
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 3
БЗНС: 1
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Общ брой: 2 ( писмени: 0 , устни: 2 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 1
Независими: 0
Смесени: 0
Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите:
Писмен отговор от 13.09.2004 на актуален въпрос на н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно обработка на проекти, внесени от общини по програма САПАРД.

Славчо Богоев, министър на здравеопазването:
Писмен отговор от 13.09.2004 на актуален въпрос на н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно предвижданото от Министерството на здравеопазването доплащане от началото на 2006 г. по един лев за всички безплатни лекарства, които се отпускат от НЗОК.
Писмен отговор от 13.09.2004 на питане на н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно разпореждания на директора на Националната здравноосигурителна каса от 16.06.2004 г. да се ограничи достъпът на пациенти в болничните заведения с цел икономия на средства.

Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите:
Писмен отговор от 13.09.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно строителство в "Ски-зона с център Банско".

Георги Петканов, министър на вътрешните работи:
Писмен отговор от 14.09.2004 на актуален въпрос на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно публикация в печата за предлагане за продажба на православни храмове в България.
Писмен отговор от 14.09.2004 на актуален въпрос на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно предаване в Държавния архив на документи на МВР от периода на комунистическия режим.

Игор Дамянов, министър на образованието и науката:
Писмен отговор от 15.09.2004 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно нов Закон за научните степени и научните звания.

Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси:
Писмен отговор от 15.09.2004 на актуален въпрос на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно сеизмичната сигурност на АЕЦ "Белене".
Писмен отговор от 15.09.2004 на актуален въпрос на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно проектния срок за експлоатация на АЕЦ "Белене".

Милен Велчев, министър на финансите:
Писмен отговор от 16.09.2004 на актуален въпрос на н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно обработка на проекти, внесени от общини по програма САПАРД.

Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси:
Писмен отговор от 16.09.2004 на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно среща в Министерство на енергетиката и енергийните ресурси с управителите на тролейбусните дружества от страната.
Писмен отговор от 16.09.2004 на актуален въпрос на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно разходите за окончателно консервиране на АЕЦ "Белене".
===
Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите:
Устен отговор в заседанието на 17.09.2004 на питане на н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно работата на Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - гр. Добрич.
Устен отговор в заседанието на 17.09.2004 на питане на н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно обезпечеността на пролетната кампания със семена, царевица и слънчоглед.
Устен отговор в заседанието на 17.09.2004 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изменения в Устройствения правилник на Националния център за аграрни науки.
Устен отговор в заседанието на 17.09.2004 на актуален въпрос на н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ и ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно воденето на преговорите по Глава "Земеделие".
Устен отговор в заседанието на 17.09.2004 на питане на н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно състоянието на свиневъдството в България.
Устен отговор в заседанието на 17.09.2004 на питане на н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ и ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно фуражния баланс на страната.

Христина Христова, министър на труда и социалната политика:
Устен отговор в заседанието на 17.09.2004 на питане на н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА, ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ и ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ относно намеренията на Министерството на труда и социалната политика за промени в Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения.
Устен отговор в заседанието на 17.09.2004 на актуален въпрос на н.п. НЕДЯЛКО ИВАНОВ КАЛЪЧЕВ относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз по Глава 13 "Социална политика и заетост".
Устен отговор в заседанието на 17.09.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно мерките на Министерството на труда и социалната политика и на Държавната агенция за закрила на детето, взети в изпълнение на Закона за закрила на детето по отношение просещи, проституиращи и бездомни деца.
Устен отговор в заседанието на 17.09.2004 на питане на н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно изпълнението на програмата "От социални помощи към заетост".

Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите:
Устен отговор в заседанието на 17.09.2004 на питане на н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ и, ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ относно периодичните обгазявания на жителите от Старозагорска област.
Устен отговор в заседанието на 17.09.2004 на питане на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно политиката на Министерство на околната среда и водите по отношение на складираните негодни за употреба пестициди.
Устен отговор в заседанието на 17.09.2004 на актуален въпрос на н.п. МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ относно екологичната криза в село Ахелой.
Устен отговор в заседанието на 17.09.2004 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно поетите ангажименти от българското правителство към Европейския съюз 22 "Околна среда" за изпълнение на Директива 91/271 на Европейския съюз относно гражданските пречиствателни станции за отпадни води.
Устен отговор в заседанието на 17.09.2004 на питане на н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно изграждането на ново сметище в гр. Перник, кв. Тева и спазването на екологичните норми и изисквания.
Устен отговор в заседанието на 17.09.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно финансиране на реконструкцията и разширението на пречиствателната станция "Равда".
Устен отговор в заседанието на 17.09.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно опазване на дюните в м. Аркутино - община Приморско.

Форма за търсене
Ключова дума