Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
30/03/2007
I. Стефан Данаилов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ относно възможността Регионалният исторически музей в гр. Стара Загора да се премести в собствената си сграда в кратки срокове.


II. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно трансгранична престъпност, идваща от Румъния.
2. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно нерегламентирани срещи на министъра с лица от "подземния свят".
3. Питане от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно политиката на Министерството на вътрешните работи за борба с производството и разпространението на синтетична дрога.
4. Въпрос от н.п. МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно акцията на служители от НСБОП срещу администратора на сайта "Arena.bg" (на същата тема е зададен въпрос и от н.п. Минчо Христов).
5. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно действията на ГДБОП за ограничаване дейността на сайта "Арена.бг", които ощетяват потребителите и ограничават тяхното право на достъп до информация (на същата тема е зададен въпрос и от н.п. Митко Димитров).


III. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство за гарантиране на влоговете на гражданите.
2. Питане от н.п. ДОНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно легализирането на реалните трудови доходи на работещите.


IV. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. РУМЕН АСЕНОВ АНГЕЛОВ относно създаване на Поделение "Управление на движението на влаковете и гаровата дейност" със седалище в гр. Бургас.
2. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ и НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КЪНЧЕВ относно предстоящото подписване на Двустранна спогодба с Република Турция за международен превоз на пътници и стоки по шосе и най-вече либерализирането на транзитния режим.
3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно тарифната политика на "Български пощи" ЕАД.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Сергей Станишев - на 2 питания от народните представители Евгени Чачев, и Иван Костов и Нено Димов;
- заместник министър-председателят и министър на образованието и науката Даниел Вълчев - на въпрос от народния представител Маруся Любчева;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов - на въпрос от народния представител Станчо Тодоров;
- министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова - на въпрос от народния представител Фатме Илияз;
- министърът на земеделието и горите Нихат Кабил - на въпрос от народния представител Евдокия Манева;
- министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров - на 2 питания от народните представители Яне Янев, и Евдокия Манева.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Димитър Димитров, се отлага отговорът на негово питане към министъра на транспорта Петър Мутафчиев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин.
Общ брой: 12 ( писмени: 5 , устни: 7 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 5
Смесени: 0
Общ брой: 4 ( писмени: 1 , устни: 3 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 0
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 2
Смесени: 0
Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно наличния брой вагони собственост на БДЖ - ЕАД (връчен на 30.03.2007).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно дейността на службите за социален патронаж (връчен на 30.03.2007).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно включването на проект "Изграждане на обходен път с. Огняново - с. Гърмен" в програмата на МРРБ за 2008 година (връчен на 30.03.2007).
===
Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 30.03.2007 на питане на н.п. ДОНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно легализирането на реалните трудови доходи на работещите.
Устен отговор в заседанието на 30.03.2007 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство за гарантиране на влоговете на гражданите.

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 30.03.2007 на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно действията на ГДБОП за ограничаване дейността на сайта "Арена.бг", които ощетяват потребителите и ограничават тяхното право на достъп до информация (на същата тема е зададен въпрос и от н.п. Митко Димитров).
Устен отговор в заседанието на 30.03.2007 на въпрос на н.п. МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно акцията на служители от НСБОП срещу администратора на сайта "Arena.bg" (на същата тема е зададен въпрос и от н.п. Минчо Христов).
Устен отговор в заседанието на 30.03.2007 на питане на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно политиката на Министерството на вътрешните работи за борба с производството и разпространението на синтетична дрога.
Устен отговор в заседанието на 30.03.2007 на въпрос на н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно трансгранична престъпност, идваща от Румъния.

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Устен отговор в заседанието на 30.03.2007 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно тарифната политика на "Български пощи" ЕАД.
Устен отговор в заседанието на 30.03.2007 на питане на н.п. РУМЕН АСЕНОВ АНГЕЛОВ относно създаване на Поделение "Управление на движението на влаковете и гаровата дейност" със седалище в гр. Бургас.

Стефан Данаилов, Министър на културата:
Устен отговор в заседанието на 30.03.2007 на въпрос на н.п. АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ относно възможността Регионалният исторически музей в гр. Стара Загора да се премести в собствената си сграда в кратки срокове.

Форма за търсене
Ключова дума