Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
19/10/2007
I. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и АТАНАСКА МИХАИЛОВА ТЕНЕВА относно бюджетния излишък в Министерството на образованието и науката.
2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно отрицателното становище на българското правителство по предложението на Германия за промяна на приложение 2 на Директива 2005/36/EG - признаване на по-висока степен на майсторския изпит в Европейския съюз.
3. Въпрос от н.п. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ относно подготовка за разпоредителни действия от страна на ръководството на Софийския университет.
4. Въпрос от н.п. АТАНАСКА МИХАИЛОВА ТЕНЕВА относно ведомствената подчиненост, финансовата обезпеченост и гарантиране на материалната база на Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури.


II. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА, ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствата.


III. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ относно възможността за осигуряване на защита на жителите на с. Ценово, община Чирпан и на тяхното лично имущество от зачестилите случаи на кражби в селото.


IV. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно търсенето на солидарна отговорност от данъчната администрация.
2. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно разходите в Бюджет 2008 за заплати на работещите на бюджетна издръжка в сферата на образованието.


V. Веселин Близнаков, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно политиката на Министерството на отбраната при доокомплектоването на българската армия с младежи за изпълнение на наборна военна служба.
2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно отпускането на средства за отбрана от излишъка.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на държавната политика при бедствия и аварии Емел Етем - на въпрос от народния представител Мартин Димитров;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов - на 2 въпроса от народните представители Иван Николаев Иванов, и Николай Михайлов;
- министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров - на въпрос от народния представител Ваню Хърков;
- министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев - на въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров - на въпрос с писмен отговор от народния представител Евдокия Манева;
- министърът на земеделието и продоволствието Нихат Кабил - на въпрос с писмен отговор от народния представител Минчо Христов.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Евгени Чачев, се отлага отговор на негово питане към министъра на финансите Пламен Орешарски.
Министър-председателят на Република България Сергей Станишев не може да участва в заседанието за парламентарен контрол, поради възникнали неотложни ангажименти, налагащи промяна в програмата му.
Поради отсъствие от страната, министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров не може да участва в заседанието и да отговори на питане от народния представител Минчо Христов.
Общ брой: 20 ( писмени: 13 , устни: 7 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 4
КБ: 4
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 5
Смесени: 0
Общ брой: 4 ( писмени: 1 , устни: 3 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 3
Смесени: 0
Гергана Грънчарова, Министър по европейските въпроси:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно практиката в страните от Европейския съюз за изплащане на субсидии на земеделски производители (връчен на 19.10.2007).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно усвояването на средствата по програма ФАР (връчен на 19.10.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно усвояването на средствата по програма САПАРД (връчен на 19.10.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно усвояването на средствата по програма ИСПА (връчен на 19.10.2007).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно налагане от подразделения на НЗОК глоби на лечебни заведения през 2007 г (връчен на 19.10.2007).

Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно финансовото състояние на "Топлофикация" - София (връчен на 19.10.2007).
===
Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 19.10.2007 на въпрос на н.п. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ относно подготовка за разпоредителни действия от страна на ръководството на Софийския университет.
Устен отговор в заседанието на 19.10.2007 на въпрос на н.п. АТАНАСКА МИХАИЛОВА ТЕНЕВА относно ведомствената подчиненост, финансовата обезпеченост и гарантиране на материалната база на Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури.
Устен отговор в заседанието на 19.10.2007 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно отрицателното становище на българското правителство по предложението на Германия за промяна на приложение 2 на Директива 2005/36/EG - признаване на по-висока степен на майсторския изпит в Европейския съюз.
Устен отговор в заседанието на 19.10.2007 на въпрос на н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и АТАНАСКА МИХАИЛОВА ТЕНЕВА относно бюджетния излишък в Министерството на образованието и науката.

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 19.10.2007 на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно търсенето на солидарна отговорност от данъчната администрация.
Устен отговор в заседанието на 19.10.2007 на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно разходите в Бюджет 2008 за заплати на работещите на бюджетна издръжка в сферата на образованието.

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 19.10.2007 на въпрос на н.п. АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ относно възможността за осигуряване на защита на жителите на с. Ценово, община Чирпан и на тяхното лично имущество от зачестилите случаи на кражби в селото.

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Устен отговор в заседанието на 19.10.2007 на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно отпускането на средства за отбрана от излишъка.

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 19.10.2007 на въпрос на н.п. ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА, ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствата.

Форма за търсене
Ключова дума