Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
20/11/2020
Парламентарен контрол

I. Томислав Дончев, заместник министър-председател ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ и ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно политиката на правителството при преразпределение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 14.07 - 14.10.2020 г.

II. Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно заплатите в администрацията на Министерството на околната среда и водите.

2. Въпрос от н.п. ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ относно финансово подпомагане на туроператори и туристически агенти.

3. Въпрос от н.п. ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ относно разходването на публични средства от бюджета на Министерство на туризма.

4. Въпрос от н.п. ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА относно механизъм за грижа за децата, чиито родители са приети в болница с COVID-19.

III. Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ, КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ, ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ и ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ относно развитието на Българо-Северомакедонските отношения в контекста на преговорите за членство на Република Северна Македония в Европейския съюз.

2. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно официалната позиция на България при стартирането на преговорите между Европейския съюз и Северна Македония.

3. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ относно участието на Република България в инициативата "Три морета".

4. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно Програма за подкрепа на организации на български общности в Република Албания, Република Сърбия, Република Косово, Украйна и Република Молдова и на граждани на Република Северна Македония с българско самосъзнание.

IV. Лъчезар Борисов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно причините за отчетения от БНБ срив в преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през периода януари-август 2020 г. спрямо същия период на 2019 г.

2. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно готовността за въвеждане на стартъп визи.

3. Въпрос от н.п. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА относно антикризисната програма, свързана с отпускане на безлихвени заеми на физически лица и самоосигуряващи се.

V. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ и ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно развитието на енергетиката в Република България.

VI. Красен Кралев, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ относно политиката на правителството, респективно Министерството на младежта и спорта, за изграждане на спортна инфраструктура - стадиони и игрища, в населени места с традиции във футбола по оперативните програми на ЕС за новия програмен период 2021-2027 г.

VII. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ относно реформа в политиката за пътните такси.

2. Питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно резултатите и бъдещата политика, свързани с въведената в страната ТОЛ-система.

3. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ и НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ относно Национална жилищна стратегия на Република България.

4. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ относно проект за Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.

VIII. Костадин Ангелов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ и ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ относно дейността на лечебните заведения за болнична помощ, публични предприятия, в условията на пандемия.

2. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно участието на община Асеновград в инвестиционен проект BG16RFOP001-4.001-0001 "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ".

3. Въпрос от н.п. ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА и ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ относно общинското здравеопазване в условията на здравна криза, предизвикана от COVID-19.

4. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ, ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ, ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ и ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ относно инвестиционен проект "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ".

IX. Боил Банов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА относно вила "Армира", Ивайловград.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на вътрешните работи Христо Терзийски – на 1 въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов;
- министърът на правосъдието Десислава Ахладова – на 1 питане от народния представител Крум Зарков;
- министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на 1 въпрос от народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев; и на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Гьоков, Георги Йорданов и Виолета Желева; Кристина Сидорова; и Георги Гьоков.
Поради отпуск по болест, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на околната среда и водите Емил Димитров.
Форма за търсене
Ключова дума