Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни групи
Парламентарна Група Национален Идеал за Единство
0 народни представители към дата
НИКОЛА БОГДАНОВ НИКОЛОВ
НАДКА РАДЕВА ПАНГАРОВА
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ
СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА
МАРИАННА БОРИСОВА АСЕНОВА
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ СТЕФАНОВ
ИВАН ТОДОРОВ КОЗОВСКИ
МАРИЯ ВЕРДОВА ГИГОВА
СИЙКА НЕДЯЛКОВА ДИМОВСКА