Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни групи
Парламентарна група на Национално движение за стабилност и възход
0 народни представители към дата
ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ
ВЕСЕЛА АТАНАСОВА ДРАГАНОВА-ИЛИЕВА
СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ
ХРИСТИНА ХРИСТОВА ВЕЛЧЕВА
ЯНИ ДИМИТРОВ ЯНЕВ
АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ ТЮРКЕДЖИЕВ
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ БАТАШОВ
АНЕЛИЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВА
АНТОНИЯ СТЕФАНОВА ПЪРВАНОВА
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ
БОТЬО ИЛИЕВ БОТЕВ
ВАСИЛ МИНЧЕВ ИВАНОВ-ЛУЧАНО
ВЕСЕЛИН ВИТАНОВ БЛИЗНАКОВ
ДАРИНКА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА
ДЕНИЦА ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА
ДОЛОРЕС БОРИСОВА АРСЕНОВА
ИВАН МАТЕЕВ ИВАНОВ
ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ
КАМЕЛИЯ МЕТОДИЕВА КАСАБОВА
КОСТА ДИМИТРОВ ЦОНЕВ
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КЪНЕВА
МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА
МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛИЕВА-КОЛЕВА
МИЛЕН ЕМИЛОВ ВЕЛЧЕВ
МИМА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
МИНЧО ВИКТОРОВ СПАСОВ
НИНА СТЕФАНОВА ЧИЛОВА
ОГНЯН СТЕФАНОВ ГЕРДЖИКОВ
ОЛИМПИ СТОЯНОВ КЪТЕВ
РУПЕН ОХАНЕС КРИКОРЯН
СНЕЖАНА ВЕЛИКОВА ГРОЗДИЛОВА
СОЛОМОН ИСАК ПАСИ
СЪБИ ДАВИДОВ СЪБЕВ
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЯКИМОВА-ДРЕНСКА
ХРИСТО ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ