Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/07/2019 - 19/07/2019 1. Избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 12.6.2019 г.).
 2. Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция за 2018 г. (Вносител: Генералният директор на Българската телеграфна агенция, 16.5.2019 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за измерванията (Вносител: Министерски съвет, 14.6.2019 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (Вносител: Министерски съвет, 28.6.2019 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 13.6.2019 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 12.6.2019 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите (Вносител: Министерски съвет, 24.6.2019 г. Приет на първо гласуване на 5.7.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 18 юли 2019 г.
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносители: Александър Ненков и група народни представители, 1.7.2019 г. Приет на първо гласуване на 10.7.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 18 юли 2019 г.
 9. Проекти на решения за промени в постоянни комисии (Вносител: Даниела Дариткова, 17.7.2019 г.) – точка трета за четвъртък, 18 юли 2019 г.
 10. Законопроект за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги“ (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“ (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment) (Вносител: Министерски съвет, 15.7.2019 г.) – точка първа за петък, 19 юли 2019 г.
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (Вносител: Министерски съвет, 15.7.2019 г.) – точка втора за петък, 19 юли 2019 г.
 12. Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70 (Вносител: Министерски съвет, 17.7.2019 г.) – точка трета за петък, 19 юли 2019 г.
 13. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за военното разузнаване (Вносители: Милен Михов и група народни представители, 16.7.2019 г.) – точка четвърта за петък, 19 юли 2019 г.
 14. Парламентарен контрол, включващ: 14.1. Разисквания по питане от народните представители Георги Йорданов, Георги Михайлов, Анелия Клисарова, Илиян Тимчев, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Георги Гьоков към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на кадровото обезпечение с медицински специалисти; 14.2. Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

  Последни заседания