Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
05/11/2020 - 06/11/2020 1. Проект на Решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Красимир Янков и група народни представители, 21.10.2020 г.).
 2. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за представяне и публично оповестяване на документите на кандидата за председател на Икономическия и социален съвет, предложен от Министерския съвет и изслушването му в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисията по труда, социалната и демографската политика, 29.10.2020 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси (Вносител: Министерски съвет, 22.10.2020 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносител: Министерски съвет, 27.10.2020 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Общ проект, изготвен от Комисията по правни въпроси въз основа на приетите на първо гласуване на 22.7.2020 г. законопроекти с вносители: Министерски съвет, 6.7.2020 г.; Валери Симеонов и група народни представители, 10.7.2020 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (Вносители: Красимир Ципов и група народни представители, 22.10.2020 г. Приет на първо гласуване на 30.10.2020 г.) – точка първа за петък, 6 ноември 2020 г.
 7. Първо гласуване на Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (Вносител: Министерски съвет, 29.10.2020 г.) – точка втора за петък, 6 ноември 2020 г.
 8. Първо гласуване на Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (Вносител: Министерски съвет, 29.10.2020 г.) – точка трета за петък, 6 ноември 2020 г.
 9. Първо гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (Вносител: Министерски съвет, 29.10.2020 г.) – точка четвърта за петък, 6 ноември 2020 г.
 10. Проект на решение за приемане на Правила за участие в пленарните заседания на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради заболяването Covid-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 6.11.2020 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

  Последни заседания