Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/12/2020 - 11/12/2020 1. Проекти на решения за промени в постоянни комисии (Вносител: Полина Цанкова, 8.12.2020 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Общ проект, изготвен от Комисията по труда, социалната и демографската политика въз основа на приетите на първо гласуване на 1.10.2020 г. законопроекти с вносители: Искрен Веселинов и група народни представители, 3.6.2020 г.; Министерски съвет, 3.8.2020 г.) - продължение.
 3. Второ гласуване на Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги „Подкрепа за териториална декарбонизация“ между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет, 9.11.2020 г. Приет на първо гласуване на 4.12.2020 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (Вносител: Министерски съвет, 26.10.2020 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (Вносител: Министерски съвет, 2.11.2020 г.).
 6. Годишен доклад за младежта за 2019 г. (Вносител: Министерски съвет, 15.10.2020 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносители: Менда Стоянова и група народни представители, 27.11.2020 г. Приет на първо гласуване на 4.12.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 10 декември 2020 г.
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Вносител: Министерски съвет, 22.2.2019 г. Приет на първо гласуване на 11.4.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 10 декември 2020 г.
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет, 14.10.2020 г. Приет на първо гласуване на 29.10.2020 г.) – точка трета за четвъртък, 10 декември 2020 г.
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (Вносител: Министерски съвет, 15.10.2020 г. Приет на първо гласуване на 26.11.2020 г.) – точка четвърта за четвъртък, 10 декември 2020 г.
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 3.12.2020 г.) - точка първа за петък, 11 декември 2020 г.
 12. Законопроект за ратифициране на Споразумението за кредитна линия между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател (Вносител: Министерски съвет, 4.11.2020 г.) - продължение; точка втора за петък, 11 декември 2020 г.
 13. Законопроект за ратифициране на Устава на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (Вносител: Министерски съвет, 30.11.2020 г.) - точка трета за петък, 11 декември 2020 г.
 14. Парламентарен контрол - след приключване на законодателната част от заседанието.
Форма за търсене
Ключова дума
Видео излъчване от Народното събрание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания