Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/11/2001
1. Разглеждане на първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги.


2. Разглеждане на първо четене на законопроекта за Сметната палата.


3. Разглеждане на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания