Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
08/09/2005 - 09/09/2005
1. Прекратяване пълномощията на народни представители.

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Приет на първо четене на 11.8.2005 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Приети на 21.7.2005 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (Вносители: Радослав Гайдарски и група народни представители; 11.8.2005 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите (Приет на първо четене на 1.9.2005 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Христина Христова и група народни представители; 31.8.2005 г.).

7. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания