Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/11/2005 - 04/11/2005

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:
Второ четене на законопроекта за акцизите - продължение.
• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ:
Няма постъпило предложение.
• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Приет на първо четене на 21.7.2005 г.).
• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОДС:
Няма постъпило предложение.
• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ “АТАКА”:
Проект за решение относно незабавното изтегляне на българския пехотен батальон от Ирак (Вносители: Стела Банкова и група народни представители; 11.7.2005 г.).
• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ:
Няма постъпило предложение.
• ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА “БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”:
Няма постъпило предложение.

1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за дарение между Република България, представлявана от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, и Република Австрия, представлявана от Федералното министерство на финансите, по отношение на Български фонд за енергийна ефективност (Вносител: Министерски съвет; 17.10.2005 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Полша за социално осигуряване (Вносител: Министерски съвет; 17.10.2005 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба (Вносител: Министерски съвет; 17.10.2005 г.).

4. Първо четене на законопроекта за съсловната организация на магистър-фармацевтите (Вносители: Атанас Щерев и група народни представители; 25.8.2005 г.).

5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите (Вносители: Петър Димитров и Андрей Пантев, 14.9.2005 г.; Йордан Цонев, 26.10.2005 г.; Министерски съвет, 26.10.2005 г.).

6. Второ четене на законопроекта за акцизите (Приет на първо четене на 20.9.2005 г.) - продължение.

7. Първо четене на проекта за Административно-процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет; 10.8.2005 г.).

8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Надежда Михайлова и група народни представители, 9.9.2005 г.; Петър Мръцков и група народни представители, 7.10.2005 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Приети на първо четене на 14.10.2005 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Приет на първо четене на 21.7.2005 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Приет на първо четене на 26.8.2005 г.).

12. Изслушване на министър-председателя на Република България Сергей Станишев относно Доклад на Европейската комисия от 25.10.2005 г. за степента на готовност на България и Румъния за членство в Европейския съюз и приложеното към него комюнике на Комисията.

13. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания