Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
15/03/2006 - 17/03/2006
1. Законопроект за ратифициране на измененията и допълненията на Статута на Хагската конференция по международно частно право (Вносител: Министерски съвет; 21.2.2006 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Литва за насърчаване и защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 13.2.2006 г.).

3. Проект за решение за откриване на Фармацевтичен факултет в структурата на Медицинския университет - Пловдив (Вносител: Министерски съвет; 7.3.2006 г.).

4. Проект за решение за откриване на Стоматологичен факултет в структурата на Медицинския университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна (Вносител: Министерски съвет; 31.1.2006 г.).

5. Проект за решение за създаване на Временна комисия за установяване на отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите царе Фердинанд I и Борис III и техните наследници (Вносители: Пламен Ранчев и група народни представители; 14.3.2006 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията (Приет на първо четене на 14.12.2005 г.).

7. Проект за решение за създаване на Временна комисия по искането на Никола Филчев, бивш главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Венцислав Василев Върбанов, народен представител в 40-то Народно събрание (Вносители: Анастасия Мозер и група народни представители; 9.3.2006 г.).

8. Второ четене на законопроекта за вътрешния одит в публичния сектор - продължение.

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет; 20.2.2006 г.).

10. Второ четене на проекта за Административно-процесуален кодекс - продължение.

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за храните (Приет на първо четене на 9.2.2006 г.).

12. Проект за решение за отмяна на задължителния срок за пререгистрация на МПС (Вносител: Минчо Христов; 06.1.2006 г.). - народните представители са гласували проектът за решение да бъде точка първа за 16 март 2006 г.

13. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Видео излъчване от Народното събрание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания