Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
19/09/2007 - 21/09/2007
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 19 - 21 СЕПТЕМВРИ 2007 Г.

1. Проект за решение за освобождаване и избор на парламентарен секретар (Вносител: Анелия Мингова; 13.9.2007 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Европейската комисия за усвояване на помощта по Преходния финансов инструмент (Вносител: Министерски съвет; 2.8.2007 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Заемно споразумение (допълнителен заем по проект “Социални инвестиции и насърчаване на заетостта”) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 7.8.2007 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Третия протокол към Общото споразумение за привилегиите и имунитетите на Съвета на Европа (Вносител: Министерски съвет; 3.9.2007 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Протокола между правителството на Република България и правителството на Република Полша за прегледа на двустранните договори между двете страни (Вносител: Министерски съвет; 3.9.2007 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Договора за екстрадиция между Република България и Кралство Мароко (Вносител: Министерски съвет; 9.7.2007 г.).

7. Законопроект за ратифициране на Договора за правна помощ по наказателни дела между Република България и Кралство Мароко (Вносител: Министерски съвет; 6.8.2007 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Споразумението за правна взаимопомощ между Европейския съюз и Съединените американски щати и на Споразумението за екстрадиция между Европейския съюз и Съединените американски щати (Вносител: Министерски съвет; 27.8.2007 г.).

9. Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Беларус за правна помощ по граждански дела (Вносител: Министерски съвет; 6.8.2007 г.).

10. Законопроект за ратифициране на Допълнителен протокол между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република към Договора между правителството на Народна република България и правителството на Китайската народна република относно взаимно насърчаване и защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 3.9.2007 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за общинския дълг (Вносител: Министерски съвет; 25.7.2007 г.).

12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция (Вносител: Министерски съвет; 2.8.2007 г.).

13. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (Вносител: Министерски съвет; 20.7.2007 г.).

14. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки (Вносител: Министерски съвет; 25.7.2007 г.).

15. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите (Вносител: Министерски съвет; 20.7.2007 г.).


16. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия (Вносител: Министерски съвет; 28.6.2007 г.).

17. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г. (Приет на първо четене на 14.9.2007 г.).

18. Проект за решение за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България за 2006 г. (Вносител: Министерски съвет; 10.7.2007 г.).

19. Законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания “Български държавни железници” (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа - проект Б), на Споразумението между Република България, Европейската инвестиционна банка и Национална компания “Железопътна инфраструктура” за потвърждаване и за изменение на Финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и Национална компания “Български държавни железници” (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа) и на Споразумението между Република България, Европейската инвестиционна банка и Национална компания “Железопътна инфраструктура” за потвърждаване и за изменение на Финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и Национална компания “Български държавни железници” (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа - проект Б) (Вносител: Министерски съвет; 2.8.2007 г.).

20. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение № 2 на Финансов договор FI № 1.7769 между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект “България - защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси”) от 13 ноември 1998 г., Изменение № 1 от 5 март 2007 г. (Вносител: Министерски съвет; 25.7.2007 г.).

21. Проект за решение за създаване на временна комисия по искането на главния прокурор за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Борислав Янчев Ноев - народен представител в 40-то Народно събрание.
22. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносители: Ива Станкова и група народни представители, 16.3.2007 г.; Иван Костов и група народни представители, 22.3.2007 г.).

23. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания