Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/06/2008 - 13/06/2008
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 11 - 13 ЮНИ 2008 Г.

1. Прекратяване пълномощията на народен представител (гласуване в сряда 11.6.2008 г.).

2. Доклад за прилагане на закона и за дейността на административните съдилища през 2007 г. (Вносител: Висш съдебен съвет; 8.4.2008 г.) - продължение.

3. Проект за декларация за ограничаване и контрол на онкологичните заболявания в Република България (Вносители: Борислав Китов и група народни представители; 28.5.2008 г.).

4. Първо четене на законопроекта за разпростиране правилата срещу укриване на конфликта на интереси върху лица, заемащи административна или висша държавна длъжност (Вносители: Филип Димитров и група народни представители; 31.1.2008 г.) и на законопроекта за конфликт на интереси (Вносител: Министерски съвет; 2.6.2008 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит (Вносител: Министерски съвет, 27.5.2008 г.).

6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Вносители: Волен Сидеров, 15.1.2008 г.; Министерски съвет; 17.5.2008 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Приети на първо четене на 15.2.2008 г.).

8. Проект за решение за промяна на участието на контингент от Въоръжените сили на Република България в операцията на Многонационалните коалиционни сили в Ирак (Вносител: Министерски съвет; 26.5.2008 г.).

9. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за концесиите (Вносители: Волен Сидеров и Митко Димитров, 14.3.2008 г.; Министерски съвет; 25.4.2008 г.) - продължение.

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (Приет на първо четене на 22.5.2008 г.).

11. Проект за декларация относно резултатите от проведената Седмица на социалната политика (Вносители: Донка Михайлова и група народни представители; 5.6.2008 г.).

12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане (Приет на първо четене на 30.5.2008 г.).

13. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията (Вносител: Министерски съвет; 26.5.2008 г.).

14. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2007 г. (Вносител: КЗД; 26.3.2008 г.).

15. Парламентарен контрол.


Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на управител на НЗОК 2018

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на управител на НЗОК

    Последни заседания