Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/08/2013  1. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., приет от Народното събрание на 1 август 2013 г. и върнат за ново обсъждане с Указ № 168 от 7 август 2013 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
  2. Решение за отмяна на свиканото по инициатива на Председателя на 42-ото Народно събрание заседание на 42-ото Народно събрание на 30 август 2013 г.
Форма за търсене
Ключова дума