Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
24/06/2015 - 26/06/2015 1. Изслушване на ръководството и състава на КЕВР относно моделът на ценообразуване, използван от КЕВР при изпълнение на правомощията му произтичащи от Закона за енергетиката, както и Наредба № 1 за регулиране на цените на ел. енергията (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 23.6.2015 г.).
 2. Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31.01.2015 г. (Вносител: Валери Симеонов, 12.6.2015 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 27.10.2014 г.; Волен Сидеров и група народни представители, 27.10.2014 г.; Лютви Местан и група народни представители, 27.10.2014 г.; Министерски съвет, 9.12.2014 г.; Цецка Цачева и група народни представители, 19.12.2014 г.; Петър Славов, 5.1.2015 г.; Министерски съвет, 7.4.2015 г.; Валери Симеонов и група народни представители, 8.4.2015 г.; Методи Андреев и група народни представители, 8.5.2015 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (Вносители: Десислава Атанасова и група народни представители, 3.6.2015 г. Приет на първо гласуване на 12.6.2015 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Общ проект изготвен въз основа на приетите на първо гласуване на 22.4.2015 г. законопроекти с вносители: Министерски съвет, 17.3.2015 г.; Пламен Манушев, Иван Вълков и Павел Христов, 1.4.2015 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия (Вносител: Министерски съвет, 24.4.2015 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за закриване на Националната служба по зърното (Вносител: Министерски съвет, 4.6.2015 г.).
 8. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Димитър Главчев и група народни представители, 23.6.2015 г.) – точка първа за четвъртък, 25.6.2015 г.
 9. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост (Вносител: Министерски съвет, 30.1.2015 г. Приет на първо гласуване на 21.5.2015 г.).
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (Вносители: Петър Славов и Мартин Димитров, 29.4.2015 г. Приет на първо гласуване на 28.5.2015 г.).
 11. Законопроект за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 4 април 2014 г. (Вносител: Министерски съвет, 25.5.2015 г.).
 12. Законопроект за ратифициране на Анекса за изменение на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, подписан на 12 октомври 2012 г. в Матрахаза, Унгария (Вносител: Министерски съвет, 5.5.2015 г.).
 13. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България, Министерството на вътрешните работи на Унгария, Правителството на Нидерландия, Министерството на правосъдието и обществената сигурност на Норвегия, Борда по миграция на Швеция, Министерството на правосъдието на Швеция и Международния център за развитие на миграционната политика относно изпълнението на проекта „Подкрепа за партньорство за миграция в региона по Пътя на коприната в рамките на Будапещенския процес“ (Вносител: Министерски съвет, 5.5.2015 г.).
 14. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите (Вносител: Министерски съвет, 4.6.2015 г.).
 15. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Общ проект изготвен въз основа на приетите на първо гласуване на 12.6.2015 г. законопроекти с вносители: Петър Кънев и група народни представители, 6.2.2015 г.; Министерски съвет, 22.5.2015 г.).
 16. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Видео излъчване от Народното събрание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания