Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/10/2016 - 28/10/2016 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс (Общ проект изготвен от Комисията по правни въпроси, въз основа на приетите на първо гласуване на 21.10.2016 г. законопроекти с вносители: Красимир Велчев и група народни представители, 17.10.2016 г.; Димитър Делчев и група народни представители, 17.10.2016 г.; Найден Зеленогорски, Борис Ячев, Данаил Кирилов и Димитър Байрактаров, 17.10.2016 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Вносител: Министерски съвет, 1.8.2016 г. Приет на първо гласуване на 8.9.2016 г.).
 3. Проект за решение за промени в състава на Временната анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене“ за периода от 2006 г. до края на месец септември 2016 г., довели до възникването на огромни задължения за българската страна (Вносител: Красимир Велчев, 25.10.2016 г.).
 4. Законопроект за ратифициране на измененото Споразумение за създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море (Вносител: Министерски съвет, 7.10.2016 г.).
 5. Законопроект за ратифициране на Гаранция, платима при първо поискване, предоставена от Република България, представлявана от министъра на финансите на Република България (гарант), от 23 август 2016 г. в полза на Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) във връзка с Договор за кредит № 27691 в размер до 100 000 000 евро, сключен между КфВ и Българската банка за развитие на 16 август 2016 г. (Вносител: Министерски съвет, 13.10.2016 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносители: Мартин Димитров и Петър Славов, 7.4.2016 г. Приет на първо гласуване на 7.9.2016 г.) – точка първа за четвъртък, 27.10.2016 г.
 7. Проекти за решения за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Радан Кънев и група народни представители, 9.12.2014 г.; Искрен Веселинов и група народни представители, 13.3.2015 г.; Валентин Николов и група народни представители, 20.3.2015 г.; Велизар Енчев, 7.4.2015 г.; Волен Сидеров, 8.4.2015 г.; Велизар Енчев, 17.4.2015 г.; Борислав Иглев, 20.11.2015 г.; Велизар Енчев, 7.12.2015 г.; Велизар Енчев, 19.4.2016 г.; Валери Симеонов, Красимир Каракачанов и Волен Сидеров, 21.9.2016 г.; Данаил Кирилов и група народни представители, 30.9.2016 г.) – точка втора за четвъртък, 27.10.2016 г.
 8. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 декември 2015 г. - 20 юли 2016 г. (Вносител: Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, 19.7.2016 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Вносители: Министерски съвет, 16.6.2016 г.; Иван Вълков и Станислав Иванов, 7.10.2016 г.) – точка първа за петък, 28.10.2016 г.
 10. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

  Последни заседания