Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЕДИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 22 ноември 1928 г.
Открито в 16.25 ч.
22/11/1928
Форма за търсене
Ключова дума
22 Обикновено народно събрание