Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВАНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 21 ноември 1929 г.
Открито в 16.25 ч.
21/11/1929
Форма за търсене
Ключова дума
22 Обикновено народно събрание