Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно негативните констатации за България в доклада State of Health in the EU (Състояние на здравеопазването в ЕС), 2019 г., здравен профил на страната ни, в частта: причините разходите за здравеопазване на глава от населението (като дял от БВП) да са едни от най-ниските в ЕС и действия и мерки за намаляване на директните плащания за здраве от българските граждани
Дата 28/02/2020
Входящ номер 054-06-238
Адресат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 06/03/2020
Дата на отговор Писмен отговор на 17/03/2020
Дата на връчване на писмен отговор 27/03/2020
Текст на въпроса
Текст на отговор