Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно нарушения на Комплексно разрешително № 349-НО/2008 г., актуализирано с Решение № 349-НО-ИО-А1/2015 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци - Шумен
Дата 28/01/2021
Входящ номер 154-06-81
Адресат Емил Димитров, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 05/02/2021
Отговорът е отложен за
Дата на отговор Отговорено в зала на 05/02/2021
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор