Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно текущ контрол от Министерството на труда и социалната политика в автогарите и ж.п. гарите в страната, по осигуряване на достъп на хората с увреждания, до задължително изискуемите налични и функциониращи помещения и помощни съоръжения
Дата 29/01/2021
Входящ номер 154-06-88
Адресат Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 05/02/2021
Отговорът е отложен за
Дата на отговор Писмен отговор на 05/02/2021
Дата на връчване на писмен отговор 12/02/2021
Текст на въпроса
Текст на отговор