Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно некоректно изпълнение на обществена поръчка "Йовковият Добрич - съвременна туристическа дестинация" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010/020 в гр. Добрич
Дата 13/05/2015
Входящ номер 554-06-700
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 20/05/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 26/05/2015
Дата на връчване на писмен отговор 26/05/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор