Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно заплащане от страна на НЗОК на колонистимулиращи фактори и бифосфонати за нуждите на пациенти с хематологични и онкологични заболявания
Дата 27/01/2016
Входящ номер 654-06-123
Адресат Петър Москов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор