Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно брой прекратени договори с изпълнители на специализирана извънболнична дентална помощ (СИДП)
Дата 24/03/2016
Входящ номер 654-06-515
Адресат Петър Москов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 31/03/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 07/04/2016
Дата на връчване на писмен отговор 08/04/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор