Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилите
Дата 26/10/2018
Входящ номер 854-06-1204
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор