Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно постигнато натоварване на подобект "Инсталация за компостиране на зелени отпадъци/биоразградими отпадъци към "Регионалната система за управление на отпадъците" в регион Варна (Аксаково) , финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № DIR-5112122-C004
Дата 07/12/2018
Входящ номер 854-06-1382
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/12/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 27/12/2018
Дата на връчване на писмен отговор 11/01/2019
Текст на въпроса
Текст на отговор