Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно финансовото състояние на Държавно горско стопанство Габрово и изпълнението на горскостопанските планове
Дата 19/07/2019
Входящ номер 954-06-715
Адресат Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 26/07/2019
Дата на отговор Писмен отговор на 31/07/2019
Дата на връчване на писмен отговор 05/09/2019
Текст на въпроса
Текст на отговор