National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Friendship Groups
Friendship group Bulgaria - Serbia
0 Members of parliament to date
ISKRA FIDOSOVA ISKRENOVA
DIMITAR ASSENOV KOLEV
EMIL DIMITROV GUSHTEROV
ISKRA DIMITROVA MIHAYLOVA-KOPAROVA
ANDREI LAZAROV PANTEV
BISERKA BOROVA PETROVA
DARIN VELICHKOV MATOV
KRASIMIR GEORGIEV TSIPOV
KRASIMIR LYUBOMIROV VELCHEV
MAYA BOZHIDAROVA MANOLOVA
MIHAIL RAIKOV MIKOV
MITKO ZHIVKOV ZAHOV
REMZI DURMUS OSMAN
YORDAN GEORGIEV ANDONOV