Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
602-01-47
01/08/2016
Седма сесия
приет
27/10/2016
брой 88/2016 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 08/09/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 08/09/2016 - приет(зала първо гласуване)
  • 26/10/2016 - внесен(зала второ гласуване)
  • 27/10/2016 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала