Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Предложение за разисквания по питане № 054-05-166/24.11.2010 г. от народните представители С.Станишев и М.Миков до г-н Б.Борисов, Министър-председател на РБ
Номер на питане 054-05-166
Дата на питане 24/11/2010
Номер на предложение 054-00-1887
Дата на предложение 10/12/2010
Статус проведено
Дата на насрочване 10/12/2010
Дата на провеждане 14/01/2011
Вносител
 
Проекторешения