Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на труда и социалната политика за усвояване на средства по европейски програми
Дата 05/12/2012
Входящ номер 254-05-219
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/01/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 22/12/2012
Текст на питането
Текст на отговор