Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно стратегия за нормализиране цените на горивата и тяхното отражение върху българската икономика
Дата 02/09/2015
Входящ номер 554-05-87
Адресат Божидар Лукарски, министър на икономиката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 11/09/2015
Дата на отговор Отговорено в зала на 25/09/2015
Текст на питането
Текст на отговор