Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за целесъобразността на разработването на европейска оценка на кредитоспособността във връзка с държавния дълг
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the appropriateness of the development of a European creditworthiness assessment for sovereign debt
Дата на документа: 23/10/2015
№ на документ: COM(2015) 515
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове