Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за преобразуване на факултет "Обществено здраве" в структурата на Русенския университет "Ангел Кънчев" във факултет "Обществено здраве и здравни грижи"
Сигнатура 102-03-27
Дата на постъпване 18/11/2011
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 11/01/2012
Обнародван в ДВ брой 5/2012 г.
Финален текст на решението Решение за преобразуване на факултет "Обществено здраве" в структурата на Русенския университет "Ангел Кънчев" във факултет "Обществено здраве и здравни грижи"