Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за преименуване на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
Сигнатура 902-03-3
Дата на постъпване 17/01/2019
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 31/01/2019
Обнародван в ДВ брой 11/2019 г.
Финален текст на решението Решение за преименуване на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив