Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение във връзка с разисквания по питане № 754-05-21/05.06.2017 г. внесено от народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов относно Бяла книга на Европа, предложена от Жан-Клод Юнкер-председател на Европейската комисия
Сигнатура 754-02-65
Дата на постъпване 13/07/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология