Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
653-02-61
08/09/2016
Седма сесия
приет
18/01/2017
брой 9/2017 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 18/01/2017 - внесен(зала второ гласуване)
  • 18/01/2017 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала