Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политика на Министерски съвет за либерализиране на режима на дейност на данъчните складове, в това число и за сключване на междуправителствени спогодби по директива 2008/118/ЕО
Дата 03/09/2015
Входящ номер 554-05-89
Адресат Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор