Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
22/01/2021
Парламентарен контрол

I. Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно заплатите в администрацията на Министерството на околната среда и водите.

II. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ относно рехабилитация и реконструкция на път ІІ-37 Джурово - Етрополе - Златица /Златишки проход/.

III. Деница Сачева, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА относно прилагането на месечната целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, за периода от м. ноември 2020 г. до момента.

IV. Костадин Ангелов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА и ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА относно адекватни и работещи финансови механизми за навременното и качествено лечение на деца в чужбина.

2. Питане от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно политиката на Министерството на здравеопазването, за да може здравната система да придобие въздушен медицински транспорт.

3. Въпрос от н.п. МАРИЯ ЙОРДАНОВА ЦВЕТКОВА относно проблем със състоянието на сградния фонд и оборудването на Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Пантелеймон" и липсата на медицински персонал в Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Иван Рилски" в Елхово.

4. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ и НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно броя на ваксините, които са получени в България.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно обучението на ученици от 5-ти до 12-ти клас.

7. Въпрос от н.п. ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ относно изграждане и оборудване на филиал за спешна медицинска помощ - гр. Пирдоп по инвестиционен проект "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ".

8. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно политика на Министерството на здравеопазването в осигуряване на достъпна спешна дентална помощ.

9. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно определянето на единна визия на специалното и предпазно работно облекло и за личните предпазни средства за екипите на Спешна медицинска помощ.

V. Красен Кралев, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ относно осигуряване на зала за тренировки на "Боксов клуб Сливен" в гр. Сливен.

VI. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА, МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ и ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ относно план-прием след 7 клас в Пловдив-област.

2. Въпрос от н.п. ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката за превенция на професионалния стрес и ефекта на професионално прегаряне на педагогическите кадри.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на финансите Кирил Ананиев – на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Валентина Найденова;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 2 въпроса от народните представители Цветан Топчиев; и Кристиан Вигенин;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков – на 1 въпрос от народния представител Кристиан Вигенин.
Поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Жельо Бойчев се отлага негов въпрос към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков.
Форма за търсене
Ключова дума