Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за противодействие на тероризма
602-01-42
07/07/2016
Шеста сесия
приет
15/12/2016
брой 103/2016 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за противодействие на тероризма
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 28/07/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 28/07/2016 - приет(зала първо гласуване)
  • 14/12/2016 - внесен(зала второ гласуване)
  • 14/12/2016 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 15/12/2016 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала