Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Разисквания по питане № 954-05-1/11.01.2019 г. от народните представители Георги Михайлов, Георги Йорданов, Илиян Тимчев, Иван Ибришимов, Анелия Клисарова, Валентина Найденова, Георги Гьоков към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно организацията на трансплантационното лечение в България
Номер на питане 954-05-1
Дата на питане 11/01/2019
Номер на предложение 954-00-2
Дата на предложение 01/02/2019
Статус проведено
Дата на насрочване 01/02/2019
Дата на провеждане 07/02/2019
Вносител
 
Проекторешения