Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Предложение за разисквания по питане № 554-05-121/11.12.2015 г от народните представители Жельо Бойчев, д-р Емил Райнов, д-р Тунчер Кърджалиев, д-р Хасан Адемов към министъра на здравеопазването Петър Москов относно задължения на министъра на здравеопазването според чл.58 от Закона за здравето по изпълнение на общата политика за задължените имунизации, включени м Имунизационния календар, заедно с проект на решение
Номер на питане 554-05-121
Дата на питане 11/12/2015
Номер на предложение 654-00-23
Дата на предложение 29/01/2016
Статус проведено
Дата на насрочване 29/01/2016
Дата на провеждане 05/02/2016
Вносител
 
Проекторешения