Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Разискване по питане № 754-05-57/23.11.2017 г. от народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно стратегия за запазване и развитие на общинските болници
Номер на питане 754-05-57
Дата на питане 23/11/2017
Номер на предложение 854-00-3
Дата на предложение 19/01/2018
Статус проведено
Дата на насрочване 19/01/2018
Дата на провеждане 02/02/2018
Вносител
 
Проекторешения