Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Предложение за провеждане на разисквания по питане № 054-05-1/15.01.2020 г. от народните представители Таско Ерменков, Жельo Бойчев, Виолета Желева и Атанас Костадинов към министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова относно политиката на Министерство на енергетиката по отношение на бъдещото на въглищните топлоелектрически централи в България
Сигнатура 054-00-4
Дата на постъпване 24/01/2020
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 31/01/2020
Обнародван в ДВ брой 11/2020 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с разискванията по питането от народните представители Таско Ерменков, Жельo Бойчев, Виолета Желева и Атанас Костадинов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политиката на Министерство на енергетиката по отношение на бъдещото на въглищните топлоелектрически централи в България